home
Κ Ρ Υ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Kρυοχειρουργική

Σύντομη περιγραφή της Κρυοχειρουργικής

Η Κρυοχειρουργική είναι μια μέθοδος εντοπισμένης καταστροφής καρκινικών όγκων.
Στην πάσχουσα περιοχή εισάγεται/ονται, ειδικές κρυοβελόνες, στο άκρο των οποίων δημιουργείται παγόσφαιρα θερμοκρασίας -150°C. Η παγόσφαιρα δημιουργείται από το σύστημα CRYOCARE, το οποίο διοχετεύει αέριο Argon σε πίεση 300 bar που ψύχει ταχύτατα τον ιστό. Ο όγκος παγώνει, νεκρώνει και απορροφάται από τον οργανισμό. Συνήθως πραγματοποιούνται δύο κύκλοι ψύξης. Κατόπιν η συσκευή διοχετεύει αέριο Ήλιο για τη ταχύτερη θέρμανση του ιστού και την απόσυρση της κρυοβελόνας.
Σημαντικά πλεονεκτήματα της θεραπείας είναι:

  • η εντοπισμένη εφαρμογή χωρίς παράπλευρη καταστροφή υγιών ιστών
  • η χαμηλή επεμβατικότητα (λαπαροσκοπικά, διαδερμικά, CT & US guided κλπ.)
  • η διάσωση του πάσχοντος οργάνου
  • η απλή εφαρμογή
  • μια ημέρα νοσηλείας
  • η ταχεία αποκατάσταση του ασθενούς


Η Κρυοχειρουργική χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια όμως έχει γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη, καθώς έχουν εξελιχθεί και οι τεχνικές και τεχνολογίες ακριβούς πρόσβασης στις πάσχουσες περιοχές για τη θεραπεία καλοήθων και κακοήθων όγκων σε όλο το σώμα. Η άνω των 10 ετών συσσωρευμένη εμπειρία και οι συνεχόμενες πρόοδοι της μεθόδου και της υποστηρικτικής τεχνολογίας, δείχνουν ότι η Κρυοχειρουργική οδηγεί σε σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον της ογκολογίας και τις προσδοκίες των ασθενών.


product product


Εξοπλισμός


Για τη διεξαγωγή της Κρυοθεραπείας, απαιτούνται τα εξής:
  • Σύστημα ελέγχου και διεξαγωγής θεραπείας CRYOCARE(CS ή SL)
  • Κρυοβελόνες δημιουργίας παγόσφαιρας
  • Φιάλες αερίου υπό πίεση 300 bar: Argon για ψύξη και Helium για θέρμανση